Tel 0381-164 51

Kontakta oss

 

Välkommen till JL Byggtjänst i Eksjö AB

Telefon kontor: 0381-164 51

Besöks- & Postadress: Förrådsgatan 4,  575 36 Eksjö.
Mailadress: kontakt@jlbyggtjanst.se

Enbart Fakturaadress:  Ny adress 2018-06-15!
JL Byggtjänst i Eksjö AB
Fack 3464
Box 3038
831 03 ÖSTERSUND

OBS: Samtliga fakturor skall märkas med vår referens samt arbetsordernummer. Annars returneras de!        Vid Omvänd skattskyldighet skriv även vårt Vatnr SE556152257301

PDF faktura mailas till:   3464@faktura.scancloud.se

 

 

VD:
Lars-Evert Johansson, mobil 070-545 40 31
lars-evert@jlbyggtjanst.se
 
Entreprenadingenjör:
Joacim Sverker, telefon 073-54 54 830
joacim@jlbyggtjanst.se
 
Kontor och administration: 
Ylva Eriksson, telefon 0381-164 51
ylva@jlbyggtjanst.se
 
Platschef:
Björn Axelsson, mobil 070-318 67 72
bjorn@jlbyggtjanst.se
 
Platschef:
Per Swärdh, mobil 076-308 93 33
per@jlbyggtjanst.se